Divčibare, vikendica

  • Solarni paneli
  • Fancoil grejanje i hlađenje preko geotermalne sonde
  • Kompletan projekat uvođenja vode i kanalizacije
  • Ugradnja sanitarija

Prilično zahtevan projekat u kome su postavljeni solarni paneli, kao i fancoil grejanje i hlađenje preko geotermalne sonde.

Geotermalne sonde predstavljaju sistem cevi postavljenih u zemljište u svojstvu izmenjivača toplote koji obezbeđuje neophodan izvor energije za toplotnu pumpu. Sonde su dugotrajan, veoma pouzdan i ekološki najprijvatljiviji način eksploatisanja geotermalne energije.

Takođe, odrađen je kompletan projekat uvođenja vode i kanalizacije, a sve u sklopu sa postavljanjem sanitarija.