Fabrika Bizerba, Valjevo

Projekat koji smo uspešno završili je fabrika Bizerba u Valjevu. Tamo je postavljen sistem industrijskog podnog grejanja.

Industrijsko podno grejanje se postavlja direktno na betonsku podlogu. Kao nosače za cevi za grejanje može da se iskoristi čelično ojačanje koje se obično ugrađuje u betonske blokove. Toplina može da se dovodi iz svih standardnih izvora grejanja za industrijske objekte.

Industrijski sistem podnog grejanja sakriven je u podnoj strukturi te stoga omogućava slobodu pri planiranju i upotrebi zgrade. Niskotemperaturni sistem može da se upotrebljava sa obnovljivim izvorima energije te je izuzetno energetski efikasan. Time se omogućava smanjenje operativnih troškova tokom celog veka trajanja sistema.

 

Industrijsko podno grejanje

  • Idealno iskorišćenje prostora objekta
  • Ravnomerna distribucija temperaturnog profila
  • Efikasno radno okruženje
  • Smanjeno strujanje vazduha
  • Niži operativni troškovi + nema troškova održavanja
  • Upotreba u područjima s velikim prometom
  • Niske radne temperature