Stambena zgrada – Radoslava Grujića,  Beograd

Aktuelni projekat 

  • Postavljanje sistema plafonskog, zidnog I podnog grejanja preko geosondi – geotermalnih toplotnih pumpi sa sistemskim hlađenjem 
  • Zgrada ima 16 stanova, raspoređenih na 5 spratova

Prednosti podnog i zidnog grejanja i hlađenja
Pomoću sistema zidnog i podnog grejanja i hlađenja, temperatura vazduha biće ujednačena, a sve zahvaljujući prijatnom zračenju toplote zidnih i podnih površina. Ovaj način grejanja i hlađenja oslobađa zidove od radijatora i ostalih grejnih tela, a stavlja akcent na estetsko uređenje, maštovitost i nesputanost u kreiranju životnog prostora. Zidno i podno grejanje dovodi do uvećanja grejnih površina. Time je omogućeno sniženje temperature u razvodu i efikasnije korišćenje toplotne pumpe.

Podno grejanje
U pod se postavljaju plastične cevi kroz koje protiče topla voda. Temperatura vode ne prelazi 35 Celzijusa, a temperatura poda 27 Celzijusa. Ovaj vid prenosa toplote je najefikasniji i koeficijent korisnosti je najveći. Ako je sistem pravilno projektovan za grejanje sa toplotnom pumpom koeficijent korisnosti može da bude i do 6 puta veći od utrošene električne energije. 

Zidno grejanje
Ovaj način grejanja je sličan podnom grejanju, sa razlikom da se cevi postavljaju sa unutrašnje strane zidova prostorije. Primena zidnog grejanja se preporučuje u novim kao i postojećim objektima u kojima želimo da ostvarimo visok stepen korisnosti, a ujedno i obezbedimo klimatizaciju objekta.