Tolstojeva, Beograd

  • Stambeni objekat 
  • Ugradnja 16 geosondi i povezivanje sa dva šahta sa razdelnikom